Stats

Хүмүүс WordPress-ийг ямар төрлийн систем дээр ажиллуулж байгааг харуулсан диаграммууд энд байна. (Тэдгээрийг харахын тулд та JavaScript-г идэвхжүүлсэн байх шаардлагатай.)

WordPress хувилбар

PHP хувилбарууд

Өгөгдлийн сангийн хувилбар

Нутгийн иргэд