License

WordPress програм хангамжийг гаргах лиценз нь Чөлөөт Програм хангамжийн сангаас гаргасан GPLv2 (эсвэл түүнээс хойшхи) юм. Лицензийн хуулбар нь WordPress-ийн хуулбар бүрт багтсан боловч та лицензийн текстийг эндээс уншиж болно.

Энэхүү лицензийн нэг хэсэг нь залгаас эсвэл сэдэв гэх мэт дериватив бүтээлүүдэд тавигдах шаардлагыг тодорхойлсон. WordPress кодын деривативууд нь GPL лицензийг өвлөн авдаг. WordPress-тэй ижил GPL лицензтэй Drupal нь сэдэв болон модулиудад (тэдгээрийн залгаасуудын үг) хамаарах лицензийн талаар маш сайн хуудастай.

Үүсмэл бүтээл гэж тооцогддог зарим хууль эрх зүйн саарал хэсэг байдаг ч залгаасууд болон сэдвүүд нь дериватив ажил бөгөөд ингэснээр GPL лицензийг өвлөн авдаг гэдгийг бид маш их мэдэрдэг. Хэрэв та санал нийлэхгүй байгаа бол Serendipity (BSD лиценз) гэх мэт GPL бус платформыг авч үзэхийг хүсч болно.