Вордпресс ээ орчуулцгаая

Вордперэсс үндсэн орчуулгын багцын холбоос https://translate.wordpress.org/languages/mn

Орчуулгын хувь одоогын байдлаар ийм түвшинд явж байна.  Хурдан орчуулж дуусвал WP ийн албан ёсны хэлэндээр монгол хэл нэмэгдэх юм.

Мөн даарах прожектуудад нэгдэж болно.